Засилва се контролът върху строителните обекти в София

Главна инспекция по труда (ГИТ) започва масови проверки на строителните обекти на територията на София, съобщи БТА.

Създадена е организация за контрол както в извънработно време, така и в събота и неделя.

Новата организация с повече проверяващи екипи в София е създадена, тъй като има сериозно раздвижване при строителството на сгради. При проверките ще се следи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за работа без трудов договор и за нарушения, свързани с работното време.

Според резултатите от досегашната контролна дейност на ГИТ в строителството най-често се констатира неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети.

Ако не са организирани редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, това е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане.

Според инспекторите често се допуска разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси.

Понякога не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане.

Инспекцията напомня на работодателите да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите във връзка с предупрежденията за високи температури.