Има недостиг на офис площи у нас

„Растеж“ и „развитие“ определят офисния пазар през първата половина на 2016 г. Това показва проучване на Colliers International на търсенето на офис площи през първото полугодие.

През шестте месеца предлагането на модерни офис площи клас А и Б в София отбелязва 2% ръст и достига 1,879,400 кв.м. Малко над 42,000 кв. м. нови площи са добавени към общия обем, като две-трети от тях са в проекти клас А. Общото предлагане при тях се увеличава с две нови сгради или 23%, така достига почти 500,000 кв.м.

Утвърдените локации продължават своето разрастване, като остават предпочитани дестинации за основния двигател на пазара – аутсорсинг сектора. Високите нива на търсене активизират строителството на нови проекти, както и рестартирането на „замразени“ такива. Вътрешен анализ на Colliers показва, че до края на годината се очакват 36,000 кв.м. нови площи, които няма да бъдат достатъчни, за да отговорят на темповете на търсене. В резултат на това, допълнителни 115,000 кв.м. са в процес на активно строителство и трябва да бъдат реализирани през 2017 г.

Ръстът в предлагането при проектите клас А, отговарящи на международните изисквания, води до увеличаване на свободните площи – 12% от общата квадратура. Темпът на усвояване на наличните площи е по-бърз от този, с който нараства обемът на строящите се. Като цяло обаче, при свободните площи клас А и Б в столицата, взети заедно, се регистрира незначителен спад. Те са 258,000 кв.м. или малко под 14% от общия обем. Динамиката в усвояването поддържа нивата на свободните офиси относително стабилни.

При търсенето също е налице растеж. Нетните усвоени площи при офисите клас А и Б са близо 43,000 кв.м., или почти два пъти повече спрямо същото полугодие на 2015 г. При брутно наетите площи, т.е. всички транзакции на пазара, увеличението спрямо първата половина на 2015 г. е 23%, като достигат 57,200 кв.м. Регистрираните сделки са свързани с разширяване на офис пространството в текуща или ко-локация (30%), следвани от релокация (25%), подновяване на изтичащ договор (25%) и отдаване на площи на етап „в строеж“ (17%).