Топлоизолация

Топлоизолация

Топлоизолацията е основен компонент на съвременното строителство. В България, поради остарелия сграден фонд, санирането и външната топлоизолация са задължителен елемент за качествено изпълнение и по-ниски сметки. Доказано е че до 70 % от топлината излиза от неизолирано жилище. Основна функция на всяка външна топлоизолация е да предотврати топлообмена на помещението с външната среда, като точката на замръзване остане навън. Така стените и конструктивните елементи вместо да пренасят топлина, я акумулират и отделят вътре в помещението, дори при прекратяване на отоплението.

Видове топлоизолация

EPS – експандиран пенополистирол (по-известен като “стиропор”)

XPS – екструдиран пенополистирол (по-известен като “фибран”)

Каменна вата

Най-разпространен е ЕПС и най-често той е правилното решение. Минималните изисквания за ЕПС изолация са: полистирена да е с плътност поне 15-18 кг/м3 и всички материали да са от система на един производител. Често срещано явление при външна изолация е да се купи стиропор от една марка, дюбели от друга, лепило и шпакловка от трета. Това може да доведе до нежелани ефекти, като разлика във фасадата и термомостове, защото всеки производител спазва различни характеристики за топлообмен и топлопреминаване.

XPS или по-известен като “фибран” по името на производителя е подобен продукт, но направен по различна технология. Той е паронепропусклив, има по различно приложение, а плътноста му е от 30 кг/м3 нагоре. Този вид изолация е желателно да се използва върху бетонните елементи на фасадата, като пояси, трегери, колони и други. Често при използването му върху многокамерни тухли има вторични неприятни ефекти за фасадата.

Каменната вата е един от малкото изолационни материали, които дават на сградата едновременно топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита. От всички видове изолация, безспорно, това е най-ефикасната, но основния й недостатък е по-високата цена и технологията на монтажа, която често бива неспазена и ефекта й се намалява.

Технология

Технологията на работа на топлоизолацията е разделена на различни елементи.

Полагането на стиропора е от съществено значение за здравината и ефекта на фасадата. Стиропора се лепи с лепило, като минимум 60% от повърхноста на плочата трябва да е покрита с материал преди залепването. Задължително е по страничния ръб на паното стиропор да се нанесе обилно материал, като само в единия ъгъл се оставя малък отвор откъдето да излиза въздуха и да се избегне вакуум. В средата на паното се полагат достатъчно “топки” с лепило, за да може впоследствие дюбелите да ги уцелят и да няма кухи пространства за дюбела.

След изсъхване на лепилото, стиропора е прикрепен към фасадата. Тогава започва процеса на дюбелиране и се използват различни ПВЦ дюбели според основата (бетон, тухли и др.). При изолация от каменна вата дюбелите задължително са метални според препоръките на производителя. За стандартна ЕПС изолация нормата е около 10-12 дюбела на квадратен метър, като се разпределят по всички ъгли и центъра, долния и горния край и средата.

След дюбелирането, следва влагането на мрежата. Тя е стъклофибърна и алкалоустойчива със ситна шарка минимум 145 гр/м2. Материала се нанася на гребен, мрежата се полага отгоре и се заглажда. Задължително е различните дължини мрежа да се застъпват от поне 10 см. По ъглите на прозорци, врати и други отвори обезателно се влагат малки парчета 30 х 30 см диагонално на ъгъла на отвора. Това се прави с цел усилване на най-критичните точки с голямо напрежение и податливост на пукнатини и деформации. След влагането на мрежата, по желание на клиента, се нанася и втора ръка с шпакловъчна смес за идеална повърхност, но по икономически причини може да се пропусне.

Последния етап от топлоизолацията е завършващата мазилка. Тя може да бъде минерална, силикатна, силиконова и полимерна. Най-използвана е минералната поради ниската й себестойност. Нанасянето става на отделени сегменти, като процеса е непрекъснат и ако се спре по време на нанасянето, ще се появи разлика след изсъхването. Нанася се с неръждаема маламашка и се оформя, и текстурира чрез “пердашене” с пластмасова пердашка. В зависимост от търсения ефект движенията на ръката са различни.

Цени

Долупосочените цени са ориентировъчни и подлежат на договорка. Моля, свържете се с нас, за да получите конкретна оферта.

Цени за топлоизолация

  • Вътрешна топлоизолация 5 см – 30 – 40лв./м2